JOGSZABÁLYOK

 

1996. évi LVIII. törvény
a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

1997. évi LXXVIII. törvény
ÉTV - az épített környezet alakításáról és védelméről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
OTÉK - az országos településrendezési és építési követelményekről

________________________________________________________

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet
az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

 

 

Forrás: